Startsida

Välkommen till
Säkra Ridvägar i Ale

En härlig paus på berget mellan Bohus och Nödinge.

Invigningen av sträcka 2 med Bohus Älfsborgs Carolinare ryttare.

Ridleden genom EB Ranch i Nödinge.

Här har vi byggt över en 200 m bred mosse.

Vill du och ditt företag vara med att sponsra den framtida utbyggnaden av våra ridvägar i Ale kommun?

Välkommen tillSäkra Ridvägar i Ale


Ridvägarna

Här hittar ni alla nuvarande ridvägar som ingår i projektet Säkra Ridvägar i Ale.

Läs mer


Långsiktig målsättning

Samarbetet mellan Föreningen Säkra Ridvägar i Ale, ridklubbar i kommunen, företag / företagare, markägare samt Ale kommun för att säkerställa ett fortlöpande underhåll av ridleder och ridslingor.

Läs mer


Sponsra Säkra Ridvägar i Ale?

Vill du och ditt företag vara med på att sponsra den framtida utbyggnaden av ridvägsnätet i Ale kommun?

Läs mer


Om Säkra Ridvägar i Ale

Föreningen Säkra Ridvägar i Ale är en ideell förening som startades under våren 2010. Syftet med föreningen är att arbeta för en säker hästverksamhet i Ale kommun. Detta skall ske genom anläggande av ridleder och ridslingor skilda från trafik samt genom utbildning.

Föreningen Säkra Ridvägar i Ale har ett huvudsakligt mål; att skapa en trygg och säker miljö för hästar och ryttare i vår kommun.

Genom detta arbete skapar vi samtidigt förutsättningar för att bevara Ales kulturhistoriska marker, främja en växande hästnäring samt öka kommunens attraktionskraft.Våra stolta sponsorer för Säkra Ridvägar i Ale