AKTUELLT

Säkra ridvägar byggs ut

Sträckan Jennylund-Nödinge-Nol är klar. Nu fortsätter utbyggnaden av Säkra Ridvägar i Ale. – Älvängen-Skönningared beräknas vara helt färdig i höst. I sommar ska även byggnation påbörjas för sträckan GrönnäsAlvhem, som även den ska vara klar till hösten. Detta innebär att vi får en ridbar led från Bohus till Alvhem, säger Peter Tifelt i styrelsen för Säkra Ridvägar i Ale.
Läs hela artikeln från Alekuriren >>

En satsning i hästväg

Politikerna i Ale skickar ytterligare 1,5 miljoner kronor till föreningen Säkra ridvägar. Snart ska det gå att ta sig från Bohus i söder till Alvhem i norr utan att störas av biltrafik.
Läs mer på GP.se >>

En dröm som blev verklighet

Tack vare den ideella föreningen Säkra ridvägar i Ale blev det alla hade hoppats på verklighet. Med hjälp av kommunala bidrag kunde man bygga nya fi na ridleder genom hela kommunen samtidigt som föreningen fortsätter att smida framtida planer för hästfolket i Ale.

Eurohorse 24-28 april

Vi kommer att finnas på plats hela veckan i monter A03:58.
Kom gärna och besök oss.

PRESS: Något i hästväg

Arbetet med att bygga säkra ridvägar genom Ale kommun fortsätter. Projektet har även väckt nya spännande idéer, som att öppna ”box and breakfast” längs sträckan. Inom ett par år kommer man att kunna rida hela vägen från Livered i norr till Bohus i söder på en särskild ridled – fyra mil lång.
Läs mer >>

Ridslingorna

Vi är nu i full gång med att projektera för ett flertal lokala ridslingor/stigar. För närvarande har vi arbetsgrupper på gång i Grönnäs, Alvhem, Skönningared och snart även i Färdsle och Nödinge. Detta kan vara allt från en anslutning för att kunna komma ut i skogen på ett säkert sätt till en vägövergång eller dikning för att kunna använda en redan befintlig stig en längre period på året. Detta arbete kommer att utföras dels på entreprenad men även till en stor del som ideellt arbete. Har du/ni förslag på projekt och vill vara med i en arbetsgrupp kontakta någon av oss i styrelsen så vi kan sätta oss o titta på vad vi kan göra tillsammans.

Ridleden delsträcka 1

Delsträcka 1 går från Ale-Jennylund Ridklubb i Bohus till JB Ranch (f.d. Ponnyranchen) i Nödinge. Arbetet med denna sträcka har varit både arbetsam och dyr. Beroende både på det faktum att vi fick anlägga en stor del helt ny väg över bl.a. en mosse och det att en stor del av arbetet fick göras medan tjälen låg i marken. Med tanke på hur de senaste vintrarna har sätt ut är det inte svårt att förstå vilket slit det blev. Det allra mesta blev färdigställt redan förra vintern och våren och vi hade vår formella invigning den 24 maj 2011. En liten del på Nödingesidan blev tyvärr inte klar så där fick vi vänta tills åter tjälen kom i marken nu i år (läs 2012). Men nu är även denna del klar så nu återstår bara lite finjusteringar till våren när tjälen åter går ur marken, samt ett nytt ytlager på skogsvägen i Granåsvägens förlängning. Vi kan nu stoltsera med vår första strecka på nästan 6 km.
Ett stort tack till Göran Tilly, Kollanda Grus, som har gjort ett kanonjobb för oss och Robert Bladh vår outtröttliga projektledare.

PRESS: En säker ridväg invigd

På sikt är tanken att det ska vara tryggt och framför allt möjligt att rida från Alvhem i norr till Bohus i söder. Den första etappen för att förverkliga denna vision är nu färdig. Mellan Jennylund i Bohus och Nödinge är en ridväg nu öppen.
– En stor del av jobbet har lagts ut på entreprenad, men vi har också haft god hjälp av många ideella föreningsmedlemmar. Resultatet är bästa tänkbara och en fin demonstration av hur bra det kan bli. Nu tror jag inte att vi kan hålla samma höga kvalitet genom hela Ale, men vi ska sikta högt, säger Peter Tifeldt nöjt.

PRESS: Säkra ridvägar längs Göta älv

Servicevägen som främst är tänkt för Trafikverket och den dubbelspåriga järnvägen är utmålad som en GC-väg (gång och cykel), men snart tillkommer bokstaven H som i häst.
– Det är riktigt. Vi kommer att införa bokstaven H så att det blir en GCH-väg längs Göta älv. Den är tillräckligt bred för att bereda plats för såväl gående, cyklister som hästförare, säger Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jan A Pressfeldt (AD).
Läs mer >>

Delsträcka 1 snart klar

Arbetet med delsträcka 1 från Jennylunds Ridklubb till Ponnyranchens nya anläggning är snart klar. Tyvärr medförde den hårda vintern att det inte gick som vi hade planerat. Det mesta är klart och nu väntar vi på att dom sista delarna skall slutföras. Bl.a. en helt ny sträcka dom sista 300 metrarna av Granåsvägen.
Arbetet med övriga delstreckors dragning pågår för fullt. Vissa delar är klart på kartorna, medan vi på andra delar fortfarande letar lämpliga streckor. Sedan skall det även göras ett flertal anknytningar ut till olika hästanläggningar. Hör gärna av er om ni har förslag eller synpunkter.