Hästar i trafiken

När man ger sig ut med häst finns det en hel del att hålla reda på – förutom hästen.

Om man leder hästen eller rider, gäller bestämmelserna om fordon i tillämpliga delar. Om man kör med häst och vagn (eller släde) är ekipaget ett fordon. Trafikreglerna, som gäller både på väg och i terräng, hittar du i trafikförordningen (1998:1276).

Viktigt att tänka på

Här följer några bestämmelser som kan vara viktiga att tänka på för den som leder häst, rider eller kör häst och vagn.

 • Alla trafikanter ska iaktta den omsorg och varsamhet som krävs för att undvika olyckor.
 • Du ska färdas på höger sida av vägen, så nära kanten som möjligt. Använd vägren, om det finns en sådan.
 • Du får inte färdas på gång- eller cykelbanor.
 • Du får inte färdas på motorväg eller motortrafikled.
 • Hastigheten får aldrig vara högre än att du behåller kontrollen över hästen och kan stanna om det behövs. I vissa särskilda fall ska man hålla tillräckligt låg hastighet, till exempel
  – där barn finns på eller vid vägen
  – vid möte på smala vägar
  – i skarpa kurvor och
  – vid backkrön.
 • Bestämmelserna om väjningsplikt och stopplikt gäller. Om du kommer från terrängen in på en väg, har du väjningsplikt.
 • Du ska ge tecken när du ska svänga. Tecken ges enklast genom att man räcker ut handen, som när man cyklar.
 • Om du kör med vagn eller släde under mörker, ska du ha lykta med vitt ljus framåt, lykta med rött ljus bakåt, orange reflex åt sidorna och två röda reflexer baktill. Lyktorna ska sitta på vänstra sidan av ekipaget.

Reflexer eller belysning

Om man rider eller leder häst, finns det inga särskilda krav på reflexer eller belysning under mörker, men de generella varsamhetskraven innebär att man alltid bör ha reflexer eller lyktor, gärna båda. Reflexer bör man ha i sådan omfattning och placerade på ett sådant sätt att det tydligt framgår vad det är för slags trafikant det handlar om. På hästen är det bra att ha reflexer på benen, framför allt på vänster framben och höger bakben, samt någon reflex som syns bra bakifrån, till exempel fastsatt i svansen eller på ryttarens rygg.

 

Gång- och cykelbana

(det finns flera märken för gång och cykelbanor). Här är det inte tillåtet att rida men man får leda häst.

Ridväg

Det är tillåtet att gå på en ridväg men EJ cykla eller framföra motorfordon.

Förbud mot ridning

Förbjudet att rida men ej att leda häst.

Förbud mot trafik med hästfordon

Innebär inte förbud mot ridning.

Bra att känna till om hästar i trafiken

Hur fungerar en häst?

Hästen har dålig syn, särskilt rakt fram, men har väldigt bra hörsel och luktsinne. Hästen är ett flyktdjur, vars instinkt är att först fly när något okänt hörs/ses och därefter ev. se efter vad det var för konstigt. Denna instinkt har hästen kvar oavsett att den har varit ”civiliserad” i mer än 5000 år.
Men kan hästen inte fly utan känner sig trängd så slår den bakut som försvar.
I och med att hästen ser dåligt så kan den uppfatta en fladdrande plastpåse i dikeskanten
som en anfallande leopard – och då gäller det att fly!
En cykel som närmar sig bakifrån – nästan ljudlöst – som ett jagande rovdjur.
Eller en bil med okänt ljud (t.ex. skramlande släpvagn, däck som frasar i snösörja)
– som kanske en hel flock på jakt.
Som du nu förstår är hästen ett väldigt känsligt djur som reagerar på allt ovanligt.
Exemplen är många, så kan t.ex. en skidåkare vara hotande – något djur som rör sig på det sättet finns inte i hästens värld.
Ju större förtroende hästen har för människan som sitter på dess rygg, i en vagn bakom eller går bredvid, desto bättre kan hästen ”förtränga” sin flyktinstinkt, men helt försvinner den aldrig. Så hur snäll hästen än ser ut, kan den plötsligt hoppa till.
En stor häst väger mellan 500 och 600 kg – nästan lika mycket som en älg!

Vad kan du göra om du möter en häst i trafiken?

 1. Sakta ner, invänta gärna tecken från ryttaren, ha ögonkontakt om möjligt, och kör lugnt förbi med så mycket plats emellan dig och hästen som vägen tillåter.
 2. Stanna om du ser att hästen uppträder nervöst.
 3. Undvik kraftiga inbromsningar, häftig gasning, tuta inte och om du kör lastbil eller motsvarande med tryckluft, ska du veta att dessa trycklufts-”puffar” kan utlösa ”alarmsignal hos hästen.
 4. Om ryttaren styr ut i körbanan vill ryttaren signalera att du antingen kör för fort eller att det är olämpligt att passera just då. Så fort ryttaren hittar en plats där det är lämpligt att köra förbi kommer hon styra hästen åt sidan. Medan du väntar på att kunna passera så håll ett rejält avstånd till hästen så att den inte känner sig jagad.
 5. Tänk på att om du saktar ner och väntar in lämpligt tillfälle då du kan passera hästen tar det kanske någon minut, men om du tränger dig förbi kan en olycka lätt hända, där häst, ryttare och din bil kanske skadas. (Och i de allra flesta fall blir det bilföraren som får ersätta skador på bil, häst och ryttare.)
 6. Genom ömsesidig hänsyn och respekt kan vi alla ha trevligt på vägen och med ett leende blir resten av dagen solig!