Medlemsavgifter

Medlemsavgifter 2023

Enskilt (privat stall), bara ägaren + häst 150 kr
Inackorderingsstall 12,50 kr/månad/box 150 kr/år/enhet
Ridskola 1 – 10 hästar 350 kr
Ridskola 11 < 500 kr
Turridning 1500 kr + avgift/box (eget skötselavtal)
Medlem, ensikld 150 kr
Familj 300 kr
Stödmedlem 100 kr

Medlemsavgifterna ska vara till:
• Föreningens drift
• Framtida investeringar
• Underhåll
• Nytt material

Medlemsavgifter betalas till bankgiro 639-9067 eller Swich 123 344 4734.
Maila era kontaktuppgifter + antal inackorderingar till info@sakraridvagar.se.