Projektet: Alvhemsleden

Föreningens nästa projekt blev Alvhemsleden.

Detta var ett litet projekt på under 8 månader 2013. Dels kunde vi bygga en sträcka från Lilla Alvhem upp mot Gullringen.
Dels kunde vi hjälpa till med 2 ideella sträckor på olika sidor av Alhem Golfbana. På den ena sträckan bistod vi med material och på den andra sträckan bistod vi istället med maskiner för byggnationen.

Mot Alfhems Golfklubb