Projektet: Destination häst i Ale

Föreningens tredje och hittills största Leader projekt är
Destination Häst i Ale.

Detta projektet sträckte sig från tiden september 2013 till december 2014 och uppkom genom att Jordbruksverket hade ett antal miljoner kronor över av EU från denna projektperioden. De öppnade därför möjligheten att snabbt komma in med ansökningar för att ta del av dessa medel. Säkra Ridvägar i Ale ansökte om och fick ett projektstöd på nästan 4,5 miljoner kronor.

Under denna perioden hade vi febril aktivitet med byggnation på flera fronter.
Vi kunde bygga klart över Skönningared ned mot Utby. Vi kunde även bygga klart från Grönnäs upp över Alfhems Golfbana och vidare upp till Marieberg.