Ridregler

Våra ridregler

Hur man uppträder på denna ridled

Ansvar

Säkra ridvägar i Ale (SRA) har byggt och tar ansvar för dessa markerade, speciellt byggda, ridleder. Ridled regleras enligt vägtrafikförordningen till skillnad från ridslinga (tillfällig), som regleras enligt miljöbalkens allemansrätt. På ridleden gäller att hästen har företräde i / vid alla situationer och det betyder att alla andra som vistas på leden, klart och tydligt skall undvika konfrontationer med hästekipagen. D.v.s att lämna leden så att möte eller passage kan ske utan hinder eller fara.

Omdöme

Det är viktigt att alla som utnyttjar ridleden också är införstådda med att det kan skapas mycket farliga situationer om t.ex. hundar inte är kopplade eller i de fall som det inte lämnas helt fri väg för hästekipagen. Teknisk utrustning som barnvagnar, rullstolar e.l. måste tas undan från ridleden för ett säkert möte eller passage. Ett gott omdöme är också att frekvent rensa undan den hästspillning som faller på frekvent använda sträckor.

Hänsyn

Ridleden är en allmän led och får utnyttjas av alla för promenader och motion. Dock är inte framförande av motorfordon, moped, cykel samt häst och vagn ej godkänt enligt styrelsen för SRA. Gående eller motionärer som använder ”öronsnäckor” måste ha extra stor uppmärksamhet samt visa extra stor hänsyn vid möten eller passager.

Sunt förnuft

Det är föreningens mycket stora förhoppning att vi alla skall umgås med sunt förnuft i den fantastiska natur som vi möter utefter ridlederna. Kom ihåg att dessa ridleder har byggts på privat mark och även markägaren förväntar sig ansvar, omdöme, hänsyn med sunt förnuft från Er som vistas på ridleder i Ale kommun.