Sponsorer

Vill du och ditt företag vara med på att sponsra den framtida utbyggnaden av ridvägsnätet i Ale kommun? T.ex. genom att ”köpa” en sträcka av vår underbara ridled, finansiera en lokal ridslinga eller annat.

Vi söker såväl små som stora företag som tror på vår ide och kan tänka sig gå in i ett långsiktigt samarbete med Säkra Ridvägar i Ale. Ett samarbete som kan ske på olika sätt.

Kontakta oss så vi kan presentera lite av våra tankar och ideer.

Ale kommun vår största bidragsgivare redan från starten. Det är tack vara ett stort stöd och förtroende från Ale kommun vi har kommit så långt som vi gjort.

Vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete under åren som kommer

Våra andra stora sponsorer som också funnits med nästan från start är Europeiska jordbruksfonden genom deras Leader projekt. I våra 3 första projekt var det projektområde Leader Göte Älv. Till vårt senaste projekt ändrades Leaderområderna så då blev det istället Leader längs Göta Älv.

[Leader längs Göta älv]