Projektet: Upplev Ale till häst

Från de tidigare projekten föreningen har drivit skiljer sig detta markant. Vi har i detta projektet ej kunnat söka medel för byggnation och investeringar. Endast medel för drift och marknadsföring av projektet och med betydligt mindre medel än tidigare. Detta har inneburit att vi genom projektmedel har kunnat bekosta lokalhyror, projektledning, hemsida och marknadsföring.

Medel för fortsatt byggnation har helt och hållet fått sökas via Ale kommun. Samt projektering och byggnation genom ideellt arbete så som skett vid byggandet av Tusseboslingan.

Från byggnationen mellan Utby och Ale Ridsport

Förutom arbetet med att bygga nya ridleder har en viktig del i detta projektet varit att skapa förutsättningar inför framtiden. Dels genom att bygga nya portaler (Hemsida / Facebook) för att nå bättre ut, men också genom att bygga nya samarbetsnätverk inför framtiden.

I vårt arbete med att sätta Ale kommun på kartan som en hästturistkommun är det viktigt att hitta nya ideer och lösningar som bl.a en gemensam bokningscentral för turistmålen i Ale. I detta arbetet samarbetar vi med flera olika aktörer som t.ex. Pilgrimsleden och Blue Ribbon.

Vi har sätt på flera håll hur ridanläggningar förlorar möjligheten att använda ridvägar de använd i åratal pga. nya vägar och nya bostadsområden. Det är här viktigt att vi som bygger ridvägar samarbetar i denna fråga för att stå starkare i kravet mot kommuner och projektörer att skapa nya ridvägar där vi förlorar befintliga vägar pga nya vägar och bostäder.

Ridvägen i Skönningared

Delprojekt 1

Delprojekt 2

Delprojekt 1 har varit byggnationen och projekteringen av nya sträckor. Vi har under denna projektperioden kunnat bygga klart.
1. Utby – Ale Ridsport
2. Gullringen – Lid
3. Tusseboslingan

Vi har också projekterat / delprojekterat ett antal sträckor som skall byggas när vi får medel till detta.
1. Granåsvägen – Dammekärr – Rellsbo och vidare mot Uspastorp – Hälltorp  2. Nol IP – Hälltop
3. Kortare sträckor mellan Starrkärr – Ulvstorp

I delprojekt 2 har vi byggt upp nya interaktiva plattformer och nätverk inför framtiden.

-Ny hemsida.

-Ny Facebooksida.

-Ett samarbetsprojekt mellan Säkra Ridvägar och Blue Ribbon, ett Leaderprojekt som arbetar för att sätta Göta Älvdalen på kartan och attrahera besökande från när och fjärran. Målet för Blue Ribbons hemsida, www.tbrhembygd.se är att denna sida / portal skall vara en gemensam ingång till Göta Älvdalens kulturarv där man kan ta del av berättelser, händelser, arrangemang och informtion. På detta sätt kan vi nå fler intresserade besökare och hjälpa och stötta varandra. Denna del av projektet kommer att drivas vidare genom Blue Ribbon där vi är aktivt med.

-Nytt samarbetsnätverk mellan ridledsprojekt i Ale, Göteborg/Hisingen, Södra Stenungsund samt LRF och Hushållningssällskapet Väst.

I samarbete med

[/vc_column][/vc_row]