Våra ridleder

Vi har under åren från 2010 och fram till idag byggt en ridled som sträcker sig från Jennylund ridskola i Bohus till EB Ranch i Nödinge. härifrån fortsätter leden genom Ale veterinärklinik nästan till Nol IP.

Nästa färdiga sträcka går från Ale Ridsport till Utby vidare upp mot Kronogården och fram till Paradisbanan. Härifrån fortsätter leden upp mot Haråsen och vidare fram till Norra Skönningared.

Efter detta fortsätter leden från Grönnäs by fram till Kungsgården, vidare genom golfbanan fram till Marieberg. Från Marieberg fortsätter vi upp mot Gullringen och vidare ned till Tussebo.

En sträcka som är byggt som GCH väg (gång / cykel / häst) följer gamla banvallen från Repslagarbanan till Båstorp.

Med ridled
Innan ridled

Detaljerad information om våra olika deletapper finns under fliken ridvägarna.

Mer information om sträckor som redan är projekterade ock klare för byggnation, sträckor som vi har börjat projektera och sträckor som vi hoppas kunna bygga i framtiden kan ni läsa mer om under fliken framtida utbyggnad.

Kartor över de olika delsträckorna kan ni se och ladda ned under fliken kartor.